فروش پایان یک معامله نیست ، آغاز یک تعهد است

پادتن علم

پادتن علم

 

به روزرسانی ۱۳۹۰/۳/۱
کدکالا نام کالا توضیح قیمت
AFP 96Tests
BHCG 96Tests
BHCG-RAPID 192Tests
BHCG-RAPID 96Tests
CEA 96Tests
FERRITIN 96Tests
FSH 96Tests
GH 96Tests
H.PYLORI IgA 96Tests
H.PYLORI IgG 96Tests
H.PYLORI IgG-IgA 96Tests
IgE 96Tests
LH 96Tests
PROLACTIN 96Tests
PSA 96Tests
T3 192Tests
T3 96Tests
T4 192Tests
T4 96Tests
TSH 192Tests
TSH 96Tests

براي مشاهده بهتر و چيدمان درست سايت از مرورگر هاي IE8/Firfox/Chrome استقاده نمائيد.